Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE praznuje Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. februar razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. S tem so želeli spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter promovirati enakopravne možnosti v znanosti, udeležbo v znanosti in dostop do nje.

Letos bo ta dan osredotočen na vlogo žensk in deklet v znanosti v povezavi s cilji trajnostnega razvoja (CTR). S tem želijo povezati mednarodno skupnost z ženskami in dekleti v znanosti ter tako okrepiti vez med znanostjo, politiko in družbo. Izpostavili bodo najboljše prakse, strategije in uporabne rešitve za obravnavanje izzivov in priložnosti, povezanih s cilji trajnostnega razvoja.

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so se odločili sprejeti ta izziv in svojih 66 zaposlenih prosili, naj delijo svoja razmišljanja v zvezi s cilji trajnostnega razvoja ter vlogo raznolikega in uravnoteženega kolektiva v inštitutu.

 • CTR1: Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

Marica Mikuljan, raziskovalka: “Z izobraževanjem, učenjem in sodelovanjem.”

 • CTR2: Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo

Jaka Pečnik, raziskovalni asistent in doktorski študent: “Raziskujte vrtnarjenje, iščite in se učite za lastno preskrbo s hrano, iščite in se učite za podporo lokalnih proizvajalcev in spoštujte svoj ekosistem.”

Dr. Rok Prislan, raziskovalec: “Ne pojejte svoje prihodnosti!”

 • CTR3: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

Mariem Zouari, raziskovalna asistentka in doktorska študentka: “Z izvajanjem preprostih zavestnih navad lahko vsi prispevamo k zmanjšanju emisij in dihanju čistejšega zraka.”

Mateja Erce, raziskovalna asistentka in doktorska študentka: “Raziskovalci lahko prispevajo k razumevanju in smernicam, kako zgraditi grajeno okolje, ki povečuje dobro počutje, izpolnjuje potrebe vseh generacij in je hkrati trajnostno.”

Kaja Kastelic, raziskovalna asistentka in doktorska študentka: “Kako razporejamo svoj čas za gibanje, vpliva na naše zdravje in zdravje planeta.”

 • CTR4: Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

Dr. Andreja Kutnar, direktorica in raziskovalka: “Že kot majhna deklica sem se zaljubila v les in ga želela razumeti, kar me je pripeljalo do tega, da sem postala znanstvenica za les.”

Vesna Starman, raziskovalna asistentka in doktorska študentka: “Samo s kakovostnim izobraževanjem lahko dosežemo vključenost, ki je predpogoj za trajnostni razvoj.”

Dr. Matthew Schwarzkopf, vodja raziskovalne skupine: “Delo v raznolikem delovnem okolju, ki podpira vseživljenjsko učenje z možnostmi za usposabljanje in neodvisno raziskovanje, nas dela močnejše.”

 • CTR5: Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

Marica Mikuljan, raziskovalka: “Vloga ženske v družbi je odvisna od njene vzgoje – v družini, vrtcu, šoli, na fakulteti. Stvari se ne zgodijo čez noč. Z ozaveščanjem in dobrim zgledom bo naslednja generacija žensk bolj samozavestna in uspešna.”

 • CTR6: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Marica Mikuljan, raziskovalka: “Voda je življenjsko pomembna dobrina in pripada vsem živim bitjem. Ne sme biti v lasti posameznikov. Raziskave o trajnostnem upravljanju z vodo, njeni dostopnosti in sanitarijah bi morale financirati vlade, rezultati raziskav in razvoja pa bi morali biti prosto dostopni vsem ljudem na Zemlji. Skupaj bi našli rešitev, ki bi olajšala življenje številnim živim bitjem.”

 • CTR7: Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Marica Mikuljan, raziskovalka: “Energija je enaka kot voda. Energija zemlje in sonca pripada vsem ljudem.”

Dr. Dean Lipovac, raziskovalec: “Oskrba sveta s čisto in obilno energijo je v središču vsega, kar počnemo za izboljšanje življenja ljudi.”

 • CTR9: Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije

Dr. Ana Slavec, raziskovalka: “Varovanje okolja ni nujno na račun kakovosti življenja in gospodarskega razvoja. Raziskovalci preučujemo načine za spodbujanje inovacij, ki so koristne tudi za okolje in prispevajo k trajnostnemu razvoju.”

 • CTR10: Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi

Urban Kavka, raziskovalni asistent: “Kot InnoRenew sodelujemo s partnerji iz različnih držav, vendar je pomembno, da si vedno prizadevamo za širšo mrežo in posledično širši doseg.”

 • CTR11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja

Urban Kavka, raziskovalni asistent: “Da bi naše življenjsko okolje postalo bolj vključujoče, varno, odporno in trajnostno, je pomembno izobraževati širšo javnost in ji omogočiti, da oblikuje prihodnja mesta. V InnoRenew CoE pripravljamo usposabljanja in izobraževalne programe, ki so korak naprej proti temu.”

 • CTR12: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine: “Še vedno mislimo, da bo težave našega planeta rešil nekdo drug. Ne gre tako. Vsem more biti bolj mar, kupovati moramo manj, varčevati več, uporabljati pametno in izbrati dobro.”

Nežka Sajinčič, raziskovalna asistentka in doktorska študentka: “Trajnostni razvoj ne pomeni le ohranjanja virov za prihodnje generacije, temveč tudi ustvarjanje boljšega sveta danes, za vse nas.”

 • CTR13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

Dr. Karen Butina Ogorelec, raziskovalka: “Kot raziskovalci smo odgovorni za iskanje načinov za boj proti podnebnim spremembam. Naša odgovornost kot družbe pa je, da jih izvajamo.”

 • CTR15: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Dr. Daša Majcen, raziskovalka: “V zvezi z degradacijo ekosistemov se približujemo točki, od koder ni več možno nazaj, zato se dejmo končno zavedati njihove ključne vloge in preoblikujmo družbo, da bo varovala naravo!”

 • CTR16: Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Urban Kavka, raziskovalni asistent: “Za doseganje mirnega, vključujočega in pravičnega delovnega okolja je zelo pomembno dati glas vsakemu. Promovirati dobro in nenasilno komunikacijo je ključ do družbene trajnosti.”

InnoRenew CoE si pri zaposlovanju prizadeva za raznolikost kadra, vključujoč enakost spolov. Trenutno je na inštitutu med 65 zaposlenimi 48 odstotkov žensk. V študijskem letu 2022/2023 je v InnoRenew CoE 19 zaposlenih vpisanih na doktorski študij, in med njimi je 53 odstotkov žensk, ki delujejo na različnih področjih – obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, kineziologija, pedagogika, kemija, računalništvo. To je zagotovo vzpodbuden podatek za prihodnost v znanosti. To je zagotovo vzpodbuden podatek za prihodnost znanosti. V InnoRenew CoE tudi nadaljujejo z vključevanjem razsežnosti spola v raziskave inštituta, kar temelji na načrtu za enakost spolov, ki so ga v inštitutu zasnovali v letu 2021.

Poleg tega delo v inštitutu InnoRenew CoE temelji na interdisciplinarnosti in povezovanju v znanstvenem in mednarodnem okviru. Raziskave na inštitutu so zato zelo raznolike. Približno  polovica zaposlenih jih je iz Slovenije, preostali pa prihajajo z različnih koncev sveta, ne le iz Evrope. Trenutno zaposleni inštituta prihajajo iz 21 držav, vključno z Belgijo, Bosno in Hercegovino, Češko, Finsko, Francijo, Gano, Hrvaško, Indijo, Italijo, Kitajsko, Madžarsko, Mehiko, Norveško, Pakistanom, Poljsko, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Tajsko, Tunizijo in ZDA.