Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil predstavnike iz Luke Koper

Dr. Michael Burnard, namestnik direktorice v InnoRenew CoE, je v prostorih inštituta sprejel Boštjana Pavliča, vodjo področja varovanja zdravja in ekologije v Luki Koper, Franko Cepak, vodjo varovanja okolja ter Andreja Pučka iz oddelka za varovanje zdravja in ekologijo.

Ogledali so si najsodobnejše prostore InnoRenew CoE in se seznanili z raziskovalnimi projekti inštituta. Poleg tega so diskutirali o možnostih sodelovanja na področju trajnostnega razvoja in inovacij.

InnoRenew CoE je zavezan k sodelovanju z lokalno skupnostjo, saj se zaveda, da je trajnostni razvoj možno doseči le z vključevanjem skupnosti in ostalih partnerjev v svoje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.