Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sodelavce iz Biotehniške fakultete

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je v stavbi inštituta sprejela raziskovalce iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Predstavila jim je nekaj glavnih značilnosti stavbe in dejavnosti inštituta. Dr. Matthew Schwarzkopf, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, pa jih je popeljal čez stavbo in raziskovalne laboratorije. Izpostavil je nekaj glavnih raziskovalnih projektov, ki jih izvajajo v inštitutu, in predstavil nekaj najsodobnejše raziskovalne opreme.