Co-funded by:
Mentored by:

Projekt DESIRE: Metode oblikovanja za vse za ustvarjanje starosti prijaznega bivalnega okolja

Evropa se trenutno sooča s staranjem prebivalstva, saj se bo število starejših od 65 let v prihodnjih letih predvidoma znatno povečalo. To predstavlja številne izzive, zlasti z vidika zagotavljanja udobja in zdravja starejših odraslih.

Projekt Erasmus+ DESIRE (DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing), ki ga financira Evropska komisija, cilja na spremembe načina načrtovanja in ustvarjanja starosti prijaznih stanovanj. Cilj projekta je strokovnjakom v gradbeništvu in sektorju stanovanjske opreme zagotoviti orodja in veščine, ki jih potrebujejo za uporabo metod Design4All kot sestavnega dela procesa načrtovanja.

Projekt vodi skupina strokovnjakov iz vse Evrope, med katerimi so arhitekti, oblikovalci in raziskovalci. Ti so tesno sodelovali pri razvoju in širjenju najboljših praks na področju starosti prijaznega oblikovanja. V projektu sodeluje pet partnerjev: Tehniška univerza v Bratislavi (koordinatorji projekta) in Inštitut za etnologijo slovaške akademije znanosti iz Slovaške, SHINE 2Europe iz Portugalske, CETEM iz Španije ter slovenski partner InnoRenew CoE.

Končni cilj projekta DESIRE je pomagati ustvariti ali prilagoditi starosti prijazna stanovanja kot rešitev za dobro počutje, udobje in samostojnost starejših odraslih. Tovrstna stanovanja so zasnovana tako, da so dostopna in prilagodljiva spreminjajočim se potrebam starejših posameznikov ter jim omogočajo dostojanstveno in neodvisno staranje. Ena od ključnih značilnosti starosti prijaznih stanovanj je uporaba načel univerzalnega oblikovanja, ki zagotavljajo, da so stanovanja dostopna ljudem vseh starosti, zmožnosti in potreb. To lahko vključuje elemente, kot so širša vrata in hodniki, naprave, ki so enostavne za uporabo ter dostopne kopalnice in kuhinje.

Projekt DESIRE nudi usposabljanje in podporo strokovnjakom v gradbeništvu, saj jim pomaga razumeti in uporabljati ta načela pri njihovem delu. To ne bo koristilo le starejšim osebam, temveč tudi invalidom in drugim osebam s posebnimi potrebami.

Projektni partnerji so razvili spletno izobraževalno platformo, ki združuje znanje z različnih področij in je dostopno ljudem z različno izobrazbo in strokovnim ozadjem. Platforma je brezplačna za uporabo in ponuja vrsto interaktivnih kvizov, s katerimi lahko učenci preverijo svoje znanje. Po opravljenih kvizih lahko učenci prejmejo potrdilo. Platforma je zasnovana tako, da učencem zagotavlja celovito in zanimivo učno izkušnjo, ki jim lahko pomaga pridobiti znanje, ki ga potrebujejo, da bi prispevali k oblikovanju dostopnih, uporabnih in udobnih izdelkov, opreme in bivalnih prostorov za starejše odrasle. Vsebina je pripravljena tako, da lahko koristi učencem z različnimi ravnmi znanja.

Ker se projekt bliža koncu, so projektni partnerji nedavno predstavili rezultate projekta na vrsti multiplikativnih dogodkov, na katerih so imele zainteresirane osebe priložnost izvedeti več o projektu in s projektnimi partnerji razpravljati o temah povezanih s projektom. Multiplikativni dogodki so bili tudi priložnost, da občinstvo posreduje povratne informacije o projektu, ki so bile zelo pozitivne. Javnost se zaveda, da se je treba osredotočiti na izboljšanje kakovosti življenja starejših odraslih z izboljšanjem kakovosti njihovih domov.

Projekt DESIRE je pomemben korak k oblikovanju bolj vključujočega in dostopnega grajenega okolja za vse posameznike, ne glede na njihovo starost ali zmožnosti. Z nudenjem orodij in znanja, potrebnih za ustvarjanje starosti prijaznih stanovanj, je cilj projekta izboljšati kakovost življenja starejših odraslih ter podpirati njihovo samostojnost in neodvisnost.

Novosti v zvezi s projektom DESIRE so na voljo na družbenih omrežjih (#DESIREprojectEU) in na uradni spletni strani projekta DESIRE.