Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev

InnoRenew CoE gostil sestanek projektih partnerjev, kjer so se posvetili predvsem pripravi zaključnih rezultatov, poročil in finančne revizije.

Predstavniki vseh partnerjev projekta so se zbrali, da bi razpravljali o razvoju projekta in nedavnih aktivnostih. Nadalje so diskutirali o pripravi prihajajočih končnih rezultatov.

Zaključni projektni sestanek bo 26. septembra 2023.