Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projekta Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

Raziskovalci v InnoRenew CoE so gostili projektni sestanek v sklopu projekta Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika.

Projektni partnerji so se zbrali na interni delavnici v okviru projekta, na kateri so razpravljali o napredku, ki so ga dosegli med letom, in načrtovali naloge, ki jih še morajo izvesti do zaključka projekta.

V projektu sicer nadgrajujejo sistem in pripravljajo model, ki bo omogočil večkriterijsko optimizacijo količin lesa za predelavo v celotnem sektorju gozdarstva, lesarstva in papirništva (GLP) ter s tem pripomogel k dolgoročni in z najširšim krogom deležnikov usklajeno politiko.