Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE obiskal Inštitut za okoljske sistemske znanosti

Raziskovalci iz InnoRenew CoE, so v okviru bilateralnega projekta “Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti”, obiskali Inštitut za okoljske sistemske znanosti na Univerzi v Gradcu, in se srečali s projektnimi partnerji.

Na sestanku so predstavili analizo podatkov raziskave, kjer so ugotavljali kako se slovenska in avstrijska podjetja v gozdno-lesnem sektorju odzivajo na podnebne spremembe.

Kasneje so razpravljali o znanstvenem članku, ki ga pripravljajo skupaj s parterji projekta in ki je v zaključni fazi priprave. Poleg tega so se pogovarjali o nadaljevanju sodelovanja in o novi projektni prijavi. Definirali so raziskovalno temo, ki bi bila zanimiva za obe instituciji.