Co-funded by:
Mentored by:

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE uspešno organizirali mednarodno konferenco o stavbah in materialih za trajnostno prihodnost   

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta med 17. in 18. novembrom 2022, organizirala mednarodno konferenco InnoRenew CoE 2022 »Na novo premišljene stavbe in materiali za trajnostno prihodnost«. V Izoli so se zbrali številni mednarodni strokovnjaki in znanstveniki ter si izmenjali znanja za izboljšanje gradbenih praks z uporabo obnovljivih materialov.

Konferenca se je pričela z uvodnim pozdravom dr. Michaela Burnarda, namestnikom direktorice v InnoRenew CoE: »Vesel sem, da ste danes tukaj z namenom, da bi razpravljali o različnih področjih in interdisciplinarnih temah, povezanih s stavbami, da bi zmanjšali podnebne vplive in spodbujali inovacije na tem področju.«

Foto: InnoRenew CoE

Osrednji nagovor udeležencev je imel izr. prof. dr. Thomas Brudermann, ki je profesor na Univerzi v Gradcu in doktor znanosti na področju psihologije. Spregovoril je o nujnem premisleku vloge individualnih odločitev za trajnostno prihodnost: »Ljudje še vedno nimamo dovolj znanja o podnebnih spremembah in vse prevečkrat imamo napačne predstave, precenimo naše sposobnosti in znanje.« Poudaril je tudi, da je za doseganje bolj trajnostne družbe, potrebno razumeti kontekst individualnih odločitev, ki omogočajo okolju prijazno ravnanje posameznikov.

Foto: InnoRenew CoE

V sklopu štirih tematskih sklopov so udeleženci prisluhnili predstavitvam o okolju prijaznih in energetsko učinkovitih materialih ter praksah za izboljšanje grajenega okolja, najsodobnejših rešitvah za načrtovanje in ocenjevanje stavb, grajenem okolju za dobro počutje ter o načinih za premostitev vrzeli med raziskavami in družbo.

Foto: InnoRenew CoE

Poleg tega so organizatorji pripravili tudi posebno delavnico v okviru evropskega leta mladih z naslovom Modeliranje tokov lesa: vprašanja, izzivi in boljša prihodnost za našo mladino.

»Z delavnico želimo deliti naše izkušnje pri zbiranju in primerjanju podatkov iz različnih virov in osebnih intervjujev v okviru projekta E-LVO (Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika),« je dejal dr. Balázs Dávid in dodal: »Poleg ovir, na katere smo naleteli v projektu, smo predstavili tudi na novo zasnovane rešitve, ki lahko izboljšajo sistem zbiranja podatkov.« Projekt E-LVO je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Udeleženci konference so se lahko udeležili tudi delavnice, ki je bila organizirana v sklopu evropskega projekta MSCA. Dr. Esakkiammal Sudha Esakkimuthu je predstavila proces priprave kompozitov iz obnovljivih materialov. V okviru projekta je predstavila tudi modificirane nanodelce lignina za izdelavo kompozitov in embalažo.

Foto: InnoRenew CoE

Mednarodna konferenca je bila tudi letos forum za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, kot tudi o inovacijah na tem področju.