Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz Univerze v Gradcu

Dr. Ana Slavec in Lea Primožič, raziskovalki v InnoRenew CoE, sta v okviru bilateralnega projekta »Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti« gostili raziskovalce iz Inštituta za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja na Univerzi v Gradcu.

Razpravljali so o delu v okviru projekta, dosedanjih aktivnostih in o načrtovanih naslednjih korakih v zvezi z analizo podatkov in pripravo znanstvenega članka. Poleg tega so se pogovarjali o sodelovanju, ki bo presegalo delo v tem projektu.