Co-funded by:
Mentored by:

Evropski kampus za lesarstvo, gozdarstvo in arhitekturo – sodeluje tudi InnoRenew CoE iz Izole

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE se je, kot edini predstavnik iz Slovenije, pridružil 26 mednarodnimi organizacijam pri ustanovitvi edinstvenega združenja v Evropi, za vzpostavitev prvega evropskega kampusa za lesarstvo, gozdarstvo in arhitekturo, v osrčju francoskih Alp.

Kampus bo nastal na pobudo Francoske organizacije Bouygues Bâtiment Sud-Est, ki bo skupaj z mednarodnimi organizacijami iz Francije, Italije, Češke, Avstrije in Združenega kraljestva, med katerimi so denimo tudi podjetja XLAM Dolomiti, Rothoblaas in Hasslacher, podpirala razvoj lesarskega, gozdarskega in gradbenega sektorja z razvojem veščin, ki bodo v prihodnosti pomembne pri strateškem razmišljanju podjetij in menedžerjev.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE je tudi podpredsednica kampusa za odnose z znanstveno skupnostjo: »Prepričana sem, da bo sodelovanje industrije, akademske sfere in družbe pripeljalo do tega, da bo naš sektor postal gonilna sila inovacij v regiji in širše.«

Kampus naj bi začel delovati leta 2026 kot zasebna visokošolska ustanova, ki bo nagovarjala potrebe trga in bo skladna z javnimi politikami na evropski ravni. Natančneje, v kampusu si bodo prizadevali za zmanjšanje neravnovesja med številom usposobljenih inženirjev in višjih tehnikov ter potrebami po zaposlovanju več-kvalificiranih profilov. Poleg tega bodo spodbujali več mladih in žensk, da se pridružijo temu sektorju. Prizadevali si bodo za povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovalne sfere, gospodarstva in družbe.

Za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela bo mobilizirana interdisciplinarna in mednarodna skupina profesorjev in raziskovalcev. Ta strokovni in inovacijski center bo organiziran v okviru petih programov in štirih poklicnih poti. Podjetništvo bo v središču učnih in raziskovalnih predmetov, saj bodo v upravnem odboru kampusa kot tudi del učnega procesa predstavniki menedžerjev, obrtnikov in gospodarstvenikov.

S svojim delovanjem želi ta kampus nagovoriti potrebo po povečanju usposobljenosti v gozdno-lesnem sektorju, diverzificirati in spodbujati industrijsko in lokalno gospodarstvo ter vzpostaviti pomembno sodelovanje z državami alpskega loka in tako spodbuditi tudi razvoj alpsko-sredozemskega gozdarsko-lesnega sektorja.

Če ste podjetje, posameznik, skupnost, akademska ali znanstvena organizacija, združenje ali društvo in želite sodelovati pri oblikovanju tega kampusa ali pridobiti več informacij, pišite na hebf.campus@gmail.com in na coe@innorenew.eu.