Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec in Lea Primožič na Slovenskem sociološkem srečanju 2022

Dr. Ana Slavec in Lea Primožič, raziskovalki v InnoRenew CoE, sta se udeležili Slovenskega sociološkega srečanja 2022, ki je letos potekal pod naslovom Socio-ekološka transformacija.

Predstavili sta odzivanje slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju na podnebne spremembe, v delu konference, ki je bil posvečen temam prostorske in okoljske sociologije. Gre za raziskavo, ki jo skupaj s kolegi iz Univerze v Gradcu, izvajajo v okviru bilateralnega projekta Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti.

Uvodni nagovor na srečanju je imel tudi Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Andrej Kirn, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in častni član Slovenskega sociološkega društva ter Hajdeja Iglič, predsednica Slovenskega sociološkega društva.