Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil učence iz Osnovne šole Frana Roša Celje

InnoRenew CoE je gostil učence sedmega, osmega in devetega razreda iz Osnovne šole Frana Roša Celje.

V šoli želijo zainteresirane učence opremiti z znanji iz podjetništva, ustvarjalnosti in odkrivanja novih priložnosti. To izvajajo z različnimi delavnicami, med katerimi je tudi predstavitev  lesarstva, gozdarstva in trajnostnega razvoja kot primer podjetniškega izziva.

V okviru tega so pripravili ekskurzijo ter obiskali InnoRenew CoE, kjer so jim dr. Črtomir Tavzes, dr. Daša Majcen, Jaka Pečnik in Vesna Starman predstavili aktivnosti inštituta ter nekatere značilnosti lesa in lesene gradnje.

Obisk iz Osnovne šole Frana Roša Celje. Foto: Lea Primožič