Co-funded by:
Mentored by:

Obnova servitskega samostana

Servitski samostan, je v procesu postopne sanacije in prenove, ki jo vodita Univerza na Primorskem in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Tim Mavrič, raziskovalni asistent v InnoRenew CoE in doktorski študent UP FHŠ in Eva Prelovšek Niemelä, arhitekta na InnoRenew CoE, ena od vodilnih pri prenovi, sta povzela zadnja zanimiva dogajanja, med katerimi lahko izpostavimo sistematična arheološka izkopavanja in rušilna dela. Oboja sta namreč prinesla zanimive arheološke najdbe.

V začetku avgusta so se začela sistematična arheološka izkopavanja, ki jih izvajajo arheologi Centra za preventivno arheologijo, posebne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Rezultati izkopavanj bodo določili v kolikšni meri so dopustni in možni posegi v tla pod samostanom, istočasno pa bodo morda razkrili nove zanimive podrobnosti o zgodovini kompleksa, pri čemer si obetamo predvsem več informacij o domnevni razkošni rimski vili iz 1. stoletja našega štetja, ki naj bi stala na tej lokaciji.

Ob arheoloških izkopavanjih potekajo tudi določena rušitvena dela, kjer se odstranjujejo moteči spuščeni stropovi in tanke predelne stene iz povojnega obdobja, ki bodo v novi organizaciji stavbe moteči. Na podoben način je bil sočasno s prenovo strehe  že odstranjen tudi prizidek iz povojnega obdobja, kjer je domovala kurilnica.

Rušitve, ki sedaj potekajo predvsem v ambientih, ki so prepoznani kot ostanki prvotne samostanske cerkve sv. Martina, so razkrile starejšo steno iz opečnatih zidakov, v kateri so restavratorji odkrili dve zazidani šilastoločni odprtini, taki kot sta sicer značilni za gotski arhitekturni slog. To novo odkritje na ne povsem pričakovanem mestu znotraj prostora nekdanje samostanske cerkve je sedaj potrebno šele zgodovinsko-arhitekturno opredeliti in ovrednotiti, kot poseben element pa je bil umeščen v idejno zasnovo kot del prostora, ki bo služil ureditvi muzeja, ki bo po obnovi našel mesto Servitskem samostanu.