Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil ministra za izobraževanje, znanost in šport

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je v novi stavbi inštituta sprejela dr. Igorja Papiča, ministra za izobraževanje, znanost in šport, Matjaža Krajnca, državnega sekretarja na ministrstvu, Iztoka Žigona, direktorja direktorata za investicije in Gregorja Resmana iz ministrstva.

Ogledali so si novo stavbo in raziskovalne laboratorije. Dr. Kutnar jim je predstavil temeljne raziskovalne dejavnosti inštituta ter najsodobnejšo raziskovalno opremo.