Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na Univerzi v Helsinkih

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in dr. Michael Burnard, namestnik direktorice, sta obiskala Univerzo v Helsinkih na Finskem. Srečala sta se z dr. Ritvo Toivonen, dekanjo fakultete Faculty of Agriculture and Forestry, dr. Anne Toppinen, namestnico dekanje fakultete, in z dr. Jacquelin DeFaveri.

Na sestanku so vzpostavili raziskovalno sodelovanje ter razpravljali in delali na pripravi skupnih projektov.