Co-funded by:
Mentored by:

Mesto doktorskega kandidata na Univerzi na Primorskem – Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

LOKACIJA: IZOLA, KOPER

TEMA: Razvoj bioloških materialov in formulacij iz industrijskih stranskih proizvodov, bogatih z aromatskimi spojinami

Opis:

Univerza na Primorskem išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega doktorskega kandidata. Raziskovalno področje se osredotoča na trajnostno valorizacijo lignina in drugih stranskih produktov lesne industrije, bogatih z aromatskimi spojinami, za aplikacije z visoko dodano vrednostjo. Raziskovalec se bo zaposlil tudi na InnoRenew CoE (dodatnih 20 %), v skupini za modifikacijo lesa (pod vodstvom izr. prof. Anne Sandak), pod mentorstvom dr. Oihane Gordobil, in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja). Kandidat bo delno vključen tudi v projekt ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo:

Poudarek dela na tem položaju bo na oblikovanju in razvoju novih, biotsko osnovanih formulacij, in s tem na valorizaciji podcenjenih industrijskih stranskih proizvodov. Od kandidata pričakujemo proaktivnost in motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskav, ki zajemajo področja od sinteze ter funkcionalizacije materialov in formulacij na osnovi lignina, do njihove uporabe in ocenjevanja učinkovitosti. Zaželene so izkušnje na področju lignocelulozne biomase, kemije, farmacije, znanosti o materialih in koloidnih sistemih ter strokovno znanje na področjih kromatografije, mikroskopije, spektroskopije in uporabe druge laboratorijske opreme. Kandidat mora imeti dobro ustno in pisno znanje angleščine.

Katere sposobnosti pričakujemo:

Idealen kandidat za to mesto ima magisterij iz kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, farmacije, znanosti o koloidih, znanosti o materialih ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami s področja biorafinerijskih procesov, ki se uporabljajo za lignocelulozno biomaso, in poznavanjem bioloških materialov in formulacij. Nadaljnje zahteve vključujejo: odlične komunikacijske veščine v angleščini, sposobnost navezave stikov in sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov). Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorskega študenta Univerze na Primorskem.

Več podrobnosti:

https://www.famnit.upr.si//sl//izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij/obnov-mater

https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Kaj ponujamo:

Ponujamo delovno mesto v okviru Univerze na Primorskem, kandidat pa bo tesno sodeloval z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostno grajenih okoljih.

  • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta)
  • Konkurenčna plača z možnostjo povišanja glede na uspešnost
  • Priložnost za sodelovanje pri prestižnem projektu ERC

Pri možnostih zaposlitve, vpisnih politikah, dejavnostih, nudenju storitev in zmogljivosti Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE ne izključujeta nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega porekla ali invalidnosti.

Kako poteka prijava:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),
  • povzetek prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),
  • overjeno kopijo magistrskega spričevala in uradnega izpisa ocen ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleščini.

Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naslov elektronske pošte: coe@innorenew.eu.

Za nadaljnje informacije o raziskovalni temi se obrnite na dr. Oihano Gordobil (oihana.gordobil@innorenew.eu).

Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.