Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek raziskovalcev v InnoRenew CoE

Dr. Oihana Gordobil, dr. René Herrera Díaz, dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalci v InnoRenew CoE, so v reviji Polymers objavili znanstveni članek »One-Step Lignin Refining Process: The Influence of Solvent Nature on the Properties and Quality of Fractions«.

Namen te študije je bil izvesti enostopenjski postopek rafiniranja lignina iz lesa iglavcev z uporabo devetih organskih topil različne kemijske narave in polarnosti. Tako so raziskali in razumeli vpliv vrste organskega topila na kakovost nastalih frakcij.