Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o podatkih spremljanja stanja konstrukcije

Dr. Michael Mrissa, dr. Miklós Krész, dr. Jan Včelák, dr. Jakub Sandak in dr. Anna Sandak, raziskovalci v InnoRenew CoE, so skupaj z dr. Mariopaolo Riggio iz Oregon State University, v reviji Frontiers, objavili znanstveni članek »Leveraging Structural Health Monitoring Data Through Avatars to Extend the Service Life of Mass Timber Buildings«.

Predlagani pristop, ki so ga raziskovalci predstavili v svojem članku, kaže sposobnost avatarjev, da učinkovito filtrirajo in obogatijo podatke iz heterogenih senzorjev ter tako odpravijo težave zaradi vrzeli v podatkih ali nezadostne prostorske porazdelitve senzorjev.