Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE nadaljuje s predavanji iz serije KOCles 3.0

InnoRenew CoE nadaljuje s serijo predavanj v sklopu projekta Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0.

Ta teden sta imela predavanje dr. Igor Gavrič in dr. Iztok Šušteršič, raziskovalca v InnoRenew CoE. Dr. Gavrić je predaval o principih projektiranja po Evrokod standardih, dr. Šušteršič pa o utrjevanju in prenavljanju lesenih konstrukcij.

Namen projekta za vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0, je zvišati usposobljenost zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, povečati konkurenčnost podjetij ter ustvariti prostor za izmenjavo znanj ter dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra in širše.