Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil učence Osnovne šole Cirila Kosmača Piran

Jaka Pečnik, raziskovalec v InnoRenew CoE, je učencem 8. razreda Osnovne šole Cirila Kosmača Piran predstavil novo stavbo InnoRenew CoE in raziskovalne laboratorije.

Predvsem so se osredotočili na diskusijo o naravnih materialih in o pomenu le-teh za trajnostni razvoj.

Učenci si prišli na obisk v okviru programa Dan dejavnosti, ki medpredmetno povezujejo discipline in so namenjena drugačnemu načinu podajanja znanja.