Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil študente projekta Erasmus+ in profesorico iz Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Banja Luki

InnoRenew CoE je v okviru projekta Erasmus + Climate is Changing. Let’s Change Climate. Make Difference Together. gostil dijake iz Srednje šole Izola.

Sprejela jih je Eva Prelovšek Niemelä, raziskovalka in arhitektka v InnoRenew CoE, ki jim je predstavila novo stavbo inštituta in načela trajnostne gradnje.

Kasneje je Eva gostila še dr. Malino Čvoro iz Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Banja Luki. Pogovarjali sta se o procesu gradnje in projektiranja največje lesene stavbe v Sloveniji.