Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil raziskovalca iz ZAG

InnoRenew CoE je gostil Grunde Jomaasa in Andrea Lucherinija iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Grunde Jomaas vodi projekt ERA Chair Fire-safe sustainable built-environment (FRISSBE), katerega cilj je ustvariti trajnostne strukturne spremembe za doseganje odličnosti na področju požarno varnih trajnostno grajenih okolij. Na tedenskem sestanku zaposlenih v InnoRenew CoE je predstavil projekt, izzive in priložnosti.

ZAG je partner projekta InnoRenew in eden od ustanoviteljev inštituta.