Co-funded by:
Mentored by:

Dogodek projekta Pharaon o digitalni pomoči srebrnim letom

InnoRenew CoE je skupaj z Domom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, SenLab in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, v okviru projekta Pharaon, in v sodelovanju s Socialno zbornico in Alma Mater Europaea, organiziral dvodnevni dogodek Digitalna pomoč srebrnim letom.

Dogodek se je pričel z uvodnim nagovorom in pozdravom dr. Michaela Burnarda, namestnika direktorice InnoRenew CoE in vodje projekta:

»Vesel sem, da smo se danes zbrali z namenom razprave o aktivnostih projekta Pharaon in o rešitvah, ki jih razvijamo za pomoč starejšim pri ustvarjanju bolj kakovostnega življenja.«

Poleg njega so imeli uvodni nagovor še mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urška Borišek Grošelj, namestnica generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije in Marija Mara Ovsenik iz Alma Mater Europaea.

Kasneje so predavatelji predstavili trenutno stanje v domovih za starejše občane v Sloveniji in po svetu, sam projekt Pharaon, tehnološke rešitve za domove upokojencev, potrebe starejših odraslih, primere dobrih praks iz Slovenije in sveta, ter različne projekte in raziskave na področju starajočega prebivalstva.

Dr. Michael Burnard je spregovoril o samem projektu Pharaon, o pilotnih primerih za zdravo in aktivno staranje ter o aktivnostih za podporo dobremu počutju, dostojanstvu in neodvisnosti starejših.

Mateja Erce, raziskovalka v InnoRenew CoE, pa je predstavila potrebe starejših odraslih ter predhodno validacijo tehnoloških rešitev, kjer so ugotovili, da so nekateri starejši zainteresirani za uporabo novih tehnoloških rešitev, vendar jih je potrebno o tem poučiti in prilagoditi na način, da jih bodo starejši lažje in bolj pogosto uporabljali. Predvsem pa je potrebno izobraziti kadre, da bodo starejšim nove tehnološke rešitve konstantno predstavljali in jih o tem izobraževali. Sledile so predstavitve o trenutnih izzivih skrbi za starejše, kjer je Mateja Erce podala smernice, kako zadovoljiti potrebe starejših odraslih v grajenem okolju. Pridružila se je tudi okrogli mizi, kjer so se pogovarjali o dobrih praksah in nakazali inovacijske poti na področju starosti prijaznih domov.

Naslednji dan sta se dogodka udeležila še Matic Sašek in Dean Lipovac iz raziskovalne skupine za zdravje ljudi v grajenem okolju v InnoRenew CoE. Matic je predstavil projekt Desire – Oblikovanje za vse kot metoda oblikovanja bivalnih okolij prijaznih starejšim odraslim, Dean pa projekt Essense  – Izobraževanje v podporo pametnim okoljem za starejše.

Projekt Pharaon je financiran v okviru programa Obzorje 2020, splošni cilj projekta, ki se izvaja v petih evropskih državah, pa je zagotoviti podporo starajočemu se prebivalstvu v Evropi z integracijo digitalnih storitev, naprav in orodij v odprtih platformah, ki jih je mogoče takoj uporabiti, obenem pa ohraniti dostojanstvo starejših odraslih in povečati njihovo neodvisnost in varnost.