Co-funded by:
Mentored by:

Daša Majcen na delavnici Gozdovi za prihodnost

Daša Majcen, raziskovalka v InnoRenew CoE se je udeležila delavnice, v sklopu projekta Gozdovi za prihodnost (Forests for future).

Na delavnici so predstavili rezultate projekta, potekala pa je tudi diskusija za sooblikovanje priporočil odločevalcem in politikom z namenom podpore učinkovitemu gospodarjenju z ogljikom, ki je skladiščen v gozdovih.

Cilj projekta pa je poiskati prilagojene načine gospodarjenja s slovenskimi gozdovi in ohraniti ali celo povečati skladiščenje oziroma ponore ogljika v njih ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi. Drevesa in gozd namreč predstavljajo velik ponor ogljikovega dioksida, katerega koncentracija se v ozračju predvsem zaradi uporabe fosilnih goriv povečuje. Gozdovi v Sloveniji imajo ogromen potencial ponora presežnega ogljika, ki bi ga lahko še bolje izkoristili.