Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o karakterizaciji in klasifikaciji vzorcev smole bora

Dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalca v InnoRenew CoE, sta skupaj z Morandisom Rubinijem, Armandom Clopeau, Stephane Dumarcay, Philippe Gerardinom in Bertrandom Charrier, v reviji Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, objavila članek »Characterization and classification of Pinus oleoresin samples according to Pinus species, tapping method, and geographical origin based on chemical composition and chemometrics«.

V članku so raziskovalci predstavili analizo vzorcev smole bora, ki so bili zbrani neposredno iz dreves, s tremi različnimi metodami izrezovanja in iz štirih lokacij ter z uporabo dveh metod plinske kromatografije (GC).