Co-funded by:
Mentored by:

Izšle so mednarodne smernice za sedentarno vedenje otrok in mladostnikov

Organizacija Sedentary Behaviour Research Network je objavila mednarodne smernice za sedentarno vedenje otrok in mladostnikov v šolah.

Smernice so namenjene šolajočim se otrokom in mladostnikom (običajno starosti od 5 do 18 let) ne glede na spol, kulturno pripadnost, državljanstvo ter družbeno-ekonomski položaj in temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, soglasju strokovnjakov in prispevku deležnikov ter so v podporo šolam, ki spodbujajo zdravje. Ta priporočila so namenjena vsem, ki jih zanimata zdravje in dobro počutje učencev – vključno z učenci, vzgojitelji, šolskimi administratorji, odločevalci, starši/skrbniki, zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci.

Priporočila med drugim svetujejo prekinjanje dolgotrajnega sedentarnega vedenja v šoli z načrtovanimi in nenačrtovanimi gibalnimi odmori:

  • v starosti od 5 do 11 let vsaj enkrat na 30 minut;
  • v starosti od 12 do 18 let vsaj enkrat na 60 minut;
  • gibalni odmori naj bodo različnih intenzivnosti in trajanja (npr. stoja, odmor za raztezanje, premik v drugo učilnico, aktivni pouk, aktivni odmori).

Celotna priporočila, prevedena s strani slovenskih raziskovalcev, so v slovenskem jeziku na voljo na sledeči povezavi:

https://www.sedentarybehaviour.org/wp-content/uploads/2022/04/Recommendations-Slovene.pdf

Podrobneje o projektu si lahko preberete na: https://www.sedentarybehaviour.org/2022/04/05/international-recommendations-for-school-related-sedentary-behaviour-press-release/