Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gosti dr. Maijo Kymäläinen

InnoRenew CoE je gostil dr. Maijo Kymäläinen, podoktorsko raziskovalko iz raziskovalne skupine za znanost in tehnologijo lesnih materialov na Univerzi Aalto.

Sestala se je z raziskovalci InnoRenew CoE in razpravljala o površinskem oglenenju kot metodi modifikacije lesenih oblog. Dr. Matthew Schwarzkopf, raziskovalec v InnoRenew CoE, je z njo sodeloval pri merjenju hrapavosti površine kot načinu za karakterizacijo, z uporabo enega od mikroskopov v InnoRenew CoE.

Poleg tega je na tedenskem sestanku zaposlenih v InnoRenew CoE predstavila svoje raziskovalno delo in si ogledala stavbo ter laboratorije inštituta.