Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Iztok Šušteršič na dogodku o sodelovanju med EU in Indijo

Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, se je pridružil spletnemu seminarju »Priložnosti med Indijo in EU na področju lesne industrije«.

Seminar je organizirala Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije z namenom opredeliti in okrepiti medsebojno sodelovanje.

Dr. Šušteršič je predstavil evropski pogled na potencial gradnje iz lesa ter se udeležil dela seminarja, ki je bil namenjen vprašanjem udeležencev.