Co-funded by:
Mentored by:

Tim Mavrič član združenja za spomenike in spomeniška območja ICOMOS Slovenija

Tim Mavrič, raziskovalni asistent v InnoRenew CoE, je postal član ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja. Združenje je podružnica mednarodne organizacije ICOMOS International Council on Monuments and Sites, ki je osrednja organizacija za varstvo nepremične kulturne dediščine in hkrati tudi svetovalno telo UNESCO.

Člani združenja so strokovnjaki s področja konservatorstva in ved, ki so sestavni del stroke.

»Članstvo v ICOMOS je po eni strani priznanje za moje dosedanje delo na področju raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine,  po drugi strani pa pomeni močno spodbudo za delo v naprej, saj bom lahko prek aktivnosti združenja še veliko bolj vključen v aktualne strokovne debate in bom imel še veliko več priložnosti za strokovno udejstvovanje na nacionalni in mednarodni ravni,« je dejal Tim Mavrič.