Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec o inovacijskih aktivnostih podjetij

Dr. Ana Slavec, raziskovalka in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE, je v reviji  Sustainability objavila članek  »Underrated Innovativeness of Micro-Enterprises Compared to Small to Medium Enterprises in the Slovenian Forest-Wood Sector«.

»Na podlagi raziskave podjetij v gozdno-lesnem sektorju, ki smo jo izvedli leta 2019, ta članek kaže na to, da so lahko mikropodjetja vsaj toliko inovativna kot mala in srednje velika podjetja ali pa celo bolj inovativna,« je dejala dr. Ana Slavec.

»Posvečajo namreč veliko pozornost izboljšavam izdelkov in imajo več inovacij na področju blaga, storitev in načinov distribucije.«