Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil državnega sekretarja in vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je v novi stavbi inštituta sprejela dr. Mitjo Slavinca, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in mag. Borisa Munišiča, vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na MIZŠ.

Obisk MIZŠ. Foto: Lea Primožič

Predstavila jima je aktivnosti inštituta, novo stavbo, laboratorije in raziskovalno opremo, s katero na inštitutu izvajajo vrhunske raziskave s področja obnovljivih virov in trajnostne gradnje. Prav MIZŠ je namreč finančno podprl in zagotovil sofinanciranje za izgradnjo nove stavbe inštituta in za pridobitev vrhunske laboratorijske opreme.

Obiska se je udeležila tudi dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ter ostali predstavniki univerze.

Foto: Lea Primožič