Co-funded by:
Mentored by:

Nova knjiga dr. Anne Sandak in dr. Jakuba Sandak

Dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalca v InnoRenew CoE, sta objavila knjigo o modifikaciji lesa »Wood Modification: Characterization, Modelling and Applications«. Knjiga, ki je odprtega dostopa, je izšla pri založniku Coatings, v okviru posebne izdaje.

V knjigi avtorja predstavita najnovejša dognanja s področja modifikacije lesa za razvoj inovativnih materialov z izboljšanimi lastnosti naravnega lesa. Les ima namreč veliko pozitivnih značilnosti in je zato primeren za uporabo v gradbeništvu. Pa vendar ima tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno preučiti in izboljšati, da bo ta material še boljši in pogosteje uporabljen v prihodnje.

»Posebej smo se posvetili napredku na področju izboljšanja lastnosti naravnega lesa z uporabo širokega nabora kemičnih, bioloških in fizikalnih virov,« sta še zapisala avtorja knjige.