Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Anna Sandak članica svetovalnega odbora predsednika mednarodnega odbora International Committee for Near Infrared Spectroscopy

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine za modifikacijo lesa v InnoRenew CoE, je bila izvoljena za članico svetovalnega odbora predsednika mednarodnega odbora International Council for Near Infrared Spectroscopy, za obdobje 2021-2025.

Svetovalni odbor svetuje predsedniku o pomembnih vprašanjih, povezanih s področjem bližnje infrardeče spektroskopije, pa tudi pri drugih nalogah, kot so letne volitve za podelitev nagrad Tomasa Hirschfelda.

Čestitke dr. Anni Sandak!