Co-funded by:
Mentored by:

Mariem Zouari na raziskovalnem obisku v Romuniji

Mariem Zouari, raziskovalna asistentka in doktorska študentka v InnoRenew CoE, se je v okviru akcije COST CA19118 – High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications, uspešno prijavila na kratkoročni znanstveni obisk (STSM).

Obiskala je romunsko univerzo University Politehnica of Bucharest, kjer je sodelovala z dr. Stefanom Stanciujem iz centra Center for Microscopy-Microanalysis and Information Processing (CMMIP). V času obiska je izvedla različne analize za karakterizacijo biooglja.