Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar na zaključni konferenci projekta Start Circles

Danes, 25. novembra 2021, se je dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, udeležila konference projekta Start Circles »Good cop bad cop v krožnem gospodarstvu – Kakšna je vloga lesa in polimernih materialov?«.

To je bila zaključna konferenca projekta Interreg Slovenija – Avstrija Start Circles, kjer so predstavili ključne ugotovitve projekta ter razpravljali o percepcijah in izzivih krožnega gospodarstva v Avstriji in Sloveniji.

Glavni cilj projekta je bil sicer povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov ter izboljšanje dostopa MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepiti sodelovanje med MSP in R&R partnerji.