Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalke InnoRenew CoE obiskale Inštitut za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja

Dr. Ana Slavec in Lea Primožič, raziskovalki v InnoRenew CoE, sta v okviru bilateralnega projekta “Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti”, obiskali Inštitut za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja na Univerzi v Gradcu, in se srečali s projektnimi partnerji.

Na sestanku projektih partnerjev so razpravljali o rezultatih ankete, kjer so raziskovali vpliv podnebnih sprememb na inovacije ter načrtovali prihodnje projektne aktivnosti, ki bodo predvsem povezane z analizo podatkov. Dr. Slavec je študentom tudi predavala o oblikovanju in zasnovi anket.

Dr. Ana Slavec predavala študentom na Univerzi v Gradcu. Foto: Lea Primožič

V Inštitutu za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja preiskujejo prehod k trajnosti in se zato osredotočajo na tranzicijo, inovacije in prilagoditvene procese v sistemih človek-okolje.

Sestanek s profesorjem Tobiasom Sternom in Miguelom Moreno Torresom iz Inštituta za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja na Univerzi v Gradcu. Foto: Lea Primožič