Co-funded by:
Mentored by:

Pod okriljem raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE do napredka gradnje visokih lesenih zgradb

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je združil strokovnjake iz preko 30 držav in uspešno zagnal novo akcijo COST – Holistični dizajn visokih lesenih zgradb. V naslednjih štirih letih bodo mednarodni strokovnjaki razvijali nove metode kako visoke lesene zgradbe obravnavati na podlagi interdisciplinarnega znanja, kar je pomembno tudi za doseganje podnebnih ciljev.

Vemo, da je gradbeni sektor odgovoren za kar tretjino emisij ogljikovega dioksida in za štirideset odstotkov celotne porabe energije ter proizvodnje odpadkov. Prehod na trajnostno gradnjo je torej ključnega pomena. Les je prvak med trajnostnimi gradbenimi materiali. Danes iz njega gradimo bodisi stanovanjske objekte, bodisi večnadstropne, visoke zgradbe. V primerjavi z gradnjo betonskih ali jeklenih visokih zgradb je proces projektiranja in gradnje visokih lesenih zgradb bolj zahteven, predvsem pa zahteva nujno sodelovanje in interakcijo različnih strokovnjakov – arhitektov, konstrukcijskih in požarnih inženirjev, akustičnih strokovnjakov.

Prav to je tudi temeljni cilj akcije COST: »Gradnja visokih lesenih zgradb mora že od samega začetka temeljiti na intenzivnem sodelovanju strokovnjakov iz različnih področij, saj lahko le tako zagotovimo kvalitetno gradnjo,« je dejal dr. Iztok Šušteršič, vodja nove akcije COST in raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo v InnoRenew CoE.

»Naj omenim samo primer projektiranja za preprečevanja prenosa zvoka po konstrukciji, ki se trenutno uporablja v lesenih stavbah in je lahko v popolnem nasprotju s konstrukcijskimi zahtevami, ki izhajajo iz obremenitev zaradi vetra ali potresa. Takih kolizij je še veliko in prav zato je zelo pomembno, da se visoke lesene zgradbe obravnavajo celostno in holistično zajemajo vse vidike projektiranja,« je še dodal dr. Šušteršič.

Več kot 80 strokovnjakov iz več kot 30 držav sveta bo v sklopu akcije sestavilo smernice za varno gradnjo visokih lesenih zgradb, ki bodo med drugim tudi pozitivno vplivale na dobro počutje in zdravje ljudi. Smernice bodo temeljile na principu interdisciplinarnega dela in interakcije med različnimi deležniki. Akcija COST bo omogočila povezovanje strokovnjakov, njihovo izmenjavo znanj in vodila do razvojnega preboja na področju visokih lesenih zgradb.

Sicer pa so akcije COST medvladni programi, mreže sodelovanja evropskih raziskovalnih organizacij, ki spodbujajo sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije.

Dvakrat letno na odprtem razpisu zbirajo predloge novih akcij in letos maja je upravni odbor potrdil 40 novih akcij med katerimi je tudi akcija COST CA20139 – Holistični dizajn visokih lesenih zgradb, katero vodi dr. Iztok Šušteršič. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je s tem še dodatno okrepil svojo prisotnost v mednarodni sferi na področju lesene gradnje.