Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE pripravil četrto predavanje iz serije KOCles 3.0

Danes so dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak in dr. Andreja Kutnar, pripravili četrto predavanje v sklopu projekta Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0.

Predavali so o življenski dobi modificiranega lesa, vplivu modifikacije na okolje ter trajnosti modificiranega lesa.

Namen projekta za vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0, je zvišati usposobljenost zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, povečati konkurenčnost podjetij ter ustvariti prostor za izmenjavo znanj ter dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra in širše.