Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE izvedel še dve delavnici na osnovnih šolah

Dr. Črtomir Tavzes, Jaka Pečnik in Vesna Starman, raziskovalci v InnoRenew CoE, so pripravili dve delavnici za učence osmega razreda na Osnovni šoli Martin Krpan in Osnovni šoli Mala Nedelja.

Preko delavnic so učenci spoznali vsestranskost in lepoto dela z lesom ter pestrost poklicev, ki so vezani nanj.

InnoRenew CoE s takimi aktivnostmi dviguje raven ozaveščanja mladih o pomembnosti uporabe naravnih, obnovljivih virov ter pomen poznavanja lastnosti materialov za njihovo pravilno rabo.

Delavnice sofinancira Javna agencija SPIRIT Slovenija.