Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Iztok Šušteršič na 42. Zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije

Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, se je 7. oktobra 2021, udeležil 42. Zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije. Predstavil je zasnovo, okoljske vplive ter in-situ meritve nove stavbe inštituta, ki bo tudi največja lesena stavba v Sloveniji.

Letno zborovanje organizirajo v Slovenskem društvu gradbenih konstruktorjev z namenom razprave o aktualnih temah s področja konstrukcije, potresnega inženirstva, lesene gradnje in gradbenih materialov.

Letos so v okviru uvodnih vabljenih predavanj nastopila dva strokovnjaka s področja gradbenih konstrukcij in gradbeništva, in sicer Marjan Pipenbaher, mednarodno uveljavljeni slovenski projektant mostov ter prof. dr. Tatjana Isaković, predstojnica Katedre za konstrukcije in potresno inženirstvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.