Co-funded by:
Mentored by:

V InnoRenew CoE objavili članek o mehanskih lastnostih lesenih povezav

Dr. Igor Gavrić, dr. Václav Sebera in Jaka Pečnik, raziskovalci v InnoRenew CoE,  so v sodelovanju z Meto Kržan in Borisom Azinovićem iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije ter z Arkadiuszem Kwiecieńom in Bogusławom Zającom iz univerze Cracow University of Technology v reviji Engineering Structures objavili članek »Mechanical performance of timber connections made of thick flexible polyurethane adhesives«.

V članku so raziskovalci preučevali lesene povezave s fleksibilnimi poliuretanskimi lepili, ki imajo potencial za uporabo v kompozitnih konstrukcijah brez mehanskih povezav za potresna območja.