Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE izvedel delavnico na Osnovni šoli Livade v Izoli  

Danes so dr. Črtomir Tavzes, Jaka Pečnik in Vesna Starman, učencem Osnovne šole Livade pripravili različne delavnice, preko katerih so spoznali vsestranskost in lepoto dela z lesom ter pestrost poklicev, ki so vezani nanj.

InnoRenew CoE s takimi aktivnostmi dvigujeje raven ozaveščanja mladih o pomembnosti uporabe naravnih, obnovljivih virov ter pomen poznavanja lastnosti materialov za njihovo pravilno rabo.

Delavnice sofinancira Javna agencija SPIRIT Slovenija.