Co-funded by:
Mentored by:

Dean Lipovac in Jaka Pečnik uspešno predstavila temo doktorske disertacije

Dean Lipovac, raziskovalni asistent in doktorski študent v InnoRenew CoE, je uspešno predstavil temo doktorske disertacije na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

V doktorski nalogi bo pod mentorstvom dr. Michaela Burnarda raziskoval preference ljudi do lesnih materialov in vloga le-teh v restorativnih okoljih.

Prav tako je tudi Jaka Pečnik, raziskovalni asistent in doktorski študent v InnoRenew CoE, uspešno zagovarjal temo doktorske disertacije o napredni uporabi lepil za konstrukcijske elemente iz lesa.

Čestitke obema!