Co-funded by:
Mentored by:

Nov znanstveni članek o uporabi pametnih telefonov pri ohranjanju kulturne dediščine na prostem

Dr. Ana Slavec, Nežka Sajinčič and Vesna Starman, raziskovalke v InnoRenew CoE, so v interdisciplinarni in recenzirani reviji Sustainability objavile članek »Uporaba fotoaparatov pametnih telefonov in drugih aplikacij med potovanjem za ohranjanje kulturne dediščine na prostem« (Use of Smartphone Cameras and Other Applications While Traveling to Sustain Outdoor Cultural Heritage).

Grajena kulturna dediščina je podvržena propadanju in prav zato je vključevanje turistov v njeno ohranjanje preko fotografskih, turističnih ali igralnih aplikacij priložnost za večjo pozornost, ki jo namenjamo kulturni dediščini. Sodobne informacijske tehnologije obiskovalcem omogočajo interakcijo z objektom, turistične aplikacije pa omogočajo navigacijo med objekti kulturne dediščine, nadaljnje informacije o njih ali igranje iger. Turiste bi lahko spodbudili, da dokumentirajo morebitno škodo in takšne fotografije predložijo ustreznim organom.

»Članek temelji na rezultatih fokusnih skupin z uporabniki pametnih telefonov o tem, kako uporabljajo svoj fotoaparat in druge aplikacije za pametne telefone (vključno z lokacijskimi igrami, kot sta Geocaching in Pokémon GO) za interakcijo s kulturno dediščino na prostem,« je dejala dr. Ana Slavec in dodala: »Raziskava je bila izvedena v okviru projekta o zaščiti bronastih spomenikov v spreminjajočem se okolju, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.«