Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem ponovno gostita razstavo Čar lesa

V ponedeljek, 12. 7. 2021, je v avli palače Armerija Univerze na Primorskem potekalo uradno odprtje razstave Čar lesa, ki jo že peto leto zapored gostita InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem. Namen razstave je promovirati in spodbujati rabo lesa in lesenih izdelkov ter ozaveščati potrošnike o trajnostnem vidiku rabe tega naravnega materiala.

 Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, je uvodoma dejala: »Veseli me, da že petič gostimo razstavo Čar lesa, saj se zavedamo pomembnosti tega materiala za Slovenijo in tudi raznovrstne uporabe lesa, kar lahko z naborom razstavljenih izdelkov tudi sami vidimoNaša univerza je v svoji Srednjeročni razvojni strategiji za obdobje 2021-2027 namenila posebno pozornost prepletanju znanosti, umetnosti in tehnike in Čar lesa je lep primer tovrstnih aktivnosti

Prof. dr. Klavdija Kutnar. Foto: Alen Ježovnik

Da je les strateška surovina Slovenije je poudaril tudi Gregor Perič, vodja poslanske skupine SMC in član Odbora za gospodarstvo Državnega zbora. »Lesu kot pomembni surovini dajemo čedalje več pozornosti, zato je bil ustanovljen tudi Direktorat za lesarstvo. Potrebno pa je delati tudi na terenu, ker to področje potrebuje dodano vrednost. InnoRenew je s svojim znanstvenim pristopom in uporabo visokotehnološke opreme pri raziskavah slovenskemu lesarskemu sektorju dal mednarodno veljavo in dokazal, kako velik potencial je za gospodarstvo in razvoj.«

Gregor Perič. Foto: Alen Ježovnik

Predsednik Organizacijskega odbora prireditev Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven, pa je bil jasen: »Les je naša prihodnost in je veliko več kot material za gradnjo objektov in izdelavo predmetov. Uporaba lesa kot osnovne surovine pripomore k čistemu zraku in vodi ter neonesnaženi prsti, prinaša zelena delovna mesta in je ključen element za prehod v nizkoogljično družbo.« Poudaril je, da je les strateška surovina človeštva, s katero se bomo uspešno borili proti podnebnim spremembam, saj je hkrati naravno skladišče ogljikovega dioksida. »S pomočjo najsodobnejše tehnologije bomo lahko iz fosilnih surovin prešli v naravne,« je zaključil dr. Pohleven.

prof. dr. Franc Pohleven. Foto: Alen Ježovnik

V prostorih univerze je do 29. 7. 2021 na ogled bogat nabor izdelkov – od lesenih stolov, torbic, miz, okrasnih in uporabnih posod do kuhinjskega pribora, pisal in svetilk. Med številnimi razstavljavci so podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo s predelava lesa in ustvarjajo različne ter inovativne izdelke dobre kakovosti in z izvirnim videzom.

Čar lesa s svojimi prireditvami po Sloveniji 13 let promovira in vzpodbuja rabo lesa. Letos so razstavo organizirali Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Gozdni klad, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene panoge, BF – Oddelek za lesarstvo, Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom in Arboretumom Volčji potok.

Odprtje razstave Čar lesa v Kopru. Foto: Alen Ježovnik