Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Tobias Stern obiskal InnoRenew CoE

Dr. Tobias Stern iz Inštituta za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja na Univerzi v Gradcu (Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, Universität Graz) je v okviru bilateralnega projekta Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti obiskal InnoRenew CoE.

Dr. Stern je skupaj z dr. Ano Slavec in Leo Primožič diskutiral o dosedanjih aktivnostih projekta in o načrtovanih naslednjih korakih. Poleg tega je imel priložnosti spoznati vse zaposlene na inštitutu in jim predstaviti svoje raziskovalo delo.

Obiskal je tudi laboratorije inštituta in spoznal različne tematike, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci ter gradbišče v Izoli, kjer nastaja nova stavba InnoRenew CoE.