Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o mikrobiomu zimske oljne ogrščice

Dr. Kelly Peeters in dr. Črtomir Tavzes, raziskovalca v InnoRenew CoE, sta skupaj z Aleksandro Jelušić, Slavišo Stanković, Tanjo Berić in Ivico Dimkićem iz Univerze v Beogradu (Univerzitet u Beogradu), Tatjano Popović iz Inštituta za varstvo rastlin in okolja (Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu), Petrom Mitrovićem iz Inštituta za poljščine in zelenjavo (Institut za ratarstvo i povrtarstvo) in Ano Miklavčič Višnjevec iz Univerze na Primorskem objavila članek v reviji Biological Control »Changes in the winter oilseed rape microbiome affected by xanthomonas campestris pv. campestris and biocontrol potential of the indigenous bacillus and pseudomonas isolates«.

V članku so predstavili pristop metabarkodiranja, ki se uporablja za proučevanje sprememb sestave bakterij v filosferi in rizosferi različnih vrst oljne ogrščice. Rastlinska patogena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) je bila namreč nedavno označena za povzročitelja ozime oljne ogrščice v Srbiji.