Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE organiziral mednarodno konferenco »Z obnovljivimi materiali do zdravih in trajnostnih obnov«

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem organiziral dvodnevno mednarodno konferenco, kjer so številni strokovnjaki spregovorili o raznoliki uporabi obnovljivih materialov pri prenovi stavb za prehod v trajnostno družbo.

Na spletni konferenci je sodelovalo 38 strokovnjakov, ki so predstavili ključno vlogo obnovljivih materialov pri doseganju podnebnih ciljev in pri obnovi stavb. Obnove se moramo namreč lotiti z materiali in rešitvami, ki so kar se da ogljično nevtralni, in hkrati upoštevati pozitiven vpliv na zdravje ljudi.

Osrednji nagovor na konferenci je imela dr. Lisanne Havinga, strokovnjakinja za krožnost, ki je tudi docentka na področju okoljske učinkovitosti stavb in glavna raziskovalka združevanja sistemov na Tehniški univerzi v Eidnhovnu (Technische Universiteit Eindhoven). V svojem nastopu je poudarila vse večjo pomembnost obnovljivih materialov pri trajnostni obnovi in energetskem prehodu ter celovito razumevanje pretoka energije, materialov in emisij ter s tem povezanih vplivov na okolje.

»Prepričana sem, da se moramo s ključnimi izzivi današnjega časa, globalnim segrevanjem in izgubo biodiverzitete, soočiti z določanjem scenarijev za trajnostno obnovo in energetski prehod, ki bodo upoštevali vse vplive na okolje,« je dejala dr. Lisanne Havinga in dodala: »Videla sem študije, ki kažejo, da bi zgolj pravilna izbira materialov pri obnovi vseh stavb zelo zmanjšala izpuste škodljivih emisij.«

Dr. Lisanne Havinga na IRIC2021. Foto: Lea Primožič

Nujno je torej, da se inovacije in uporaba obnovljivih materialov nadaljujejo in pospešujejo, predstavljeni prispevki na konferenci pa kažejo, da gremo v pravi smeri. Tema je zelo aktualna tudi zaradi Evropskega zelenega dogovora in pobude Evropske komisije Novi evropski Bauhaus, ki podpirata in spodbujata trajnostni razvoj v Evropi.

Po besedah namestnika direktorice InnoRenew CoE dr. Michaela Burnarda se tema letošnje  konference zelo dobro ujema z Novim evropskim Bauhausom: »Kar smo danes slišali na konferenci, je zelo koristno tudi za Novi evropski Bauhaus, saj so predstavitve pokrivale tako kulturno dediščino, kot novogradnjo, obnovo, materiale, zdravje in ostale relevantne družbene in poslovne izzive.«