Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE na Dnevih slovenskega lesarstva

Med 7. in 16. junijem 2021, sta Javna agencija SPIRIT Slovenija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani pripravila razstavo Čar lesa 2021 in Dneve slovenskega lesarstva.

V okviru razstave Čar lesa 2021 so v Cankarjevem domu pripravili strokovni posvet Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov, na katerem je uvodno nastopil generalni direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc. O potresnih lastnostih lesene gradnje pa je spregovoril dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in pojasnil osnove protipotresnega projektiranja.

V sredo, 9. junija 2021, pa je na Dnevnih slovenskega lesarstva direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar predstavila pomen zdravega grajenega okolja, dr. Črtomir Tavzes pa je moderiral okroglo mizo, kjer so razpravljali o priložnostih lesne industrije, o zelenem dogovoru in načrtih za okrevanje in odpornost.

Dogodek se je zaključil s slavnostno podelitvijo nacionalnih nagrad in priznaj za Lesarski presežek leta 2021.