Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o odpadnem lesu

Dr. Balázs Dávid, raziskovalec skupine IKT v InnoRenew CoE, je skupaj s kolegi z madžarske Univerze Széchenyi István (Széchenyi István Egyetem) in Inštituta za informatiko in matematiko na Univerzi v Sopronu (Matematikai Intézet) v interdisciplinarni in recenzirani reviji Sustainability objavil članek »Robustno načrtovanje obratov za predelavo odpadnega lesa z negotovimi viri dobave in kakovostjo« (Robust Scheduling of Waste Wood Processing Plants with Uncertain Delivery Sources and Quality).

»V tem članku smo predstavili raziskavo o robustnem večciljnem modelu mešanega celoštevilskega linearnega programiranja za optimizacijo procesov pri zbiranju odpadnega lesa. V tem procesu je zelo pomembno določiti program različnih strojev in primerno obdelati odpadni les iz številnih virov in različnih kakovosti,« je pojasnil dr. Balázs Dávid.

Študijo so opravili na primerih različnih velikosti in struktur, da bi dokazali tako učinkovitost kot omejitve predlaganega modela.